Privacyverklaring

Stichting Henk van Zon Ministries is een ANBI geregistreerde stichting met als doel de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus. Dit gebeurt via spreekbeurten in het land, conferenties, televisie en via socialmedia. Het werk van Stichting Henk van Zon Ministries wordt gefinancierd door giften van partners en donateurs.

Stichting Henk van Zon Ministries verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van:

  • persoonsgegevens van partners , donateurs, relaties en verstrekte persoonlijke informatie ten behoeve van aanmelding voor activiteiten die Stichting Henk van Zon Ministries organiseert.
  • data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens

Stichting Henk van Zon Ministries houdt een relatie, donateurs en partners administratie bij. Relaties zijn personen die zich opgeven voor een activiteit van Stichting Henk van Zon Ministries zoals de eindtijdconferentie. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres met het volgende doel: Het op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen Stichting Henk van Zon Ministries die van toepassing zijn op onze relaties, donateurs en partners.

Privacyverklaring Stichting Henk van Zon Ministries versie mei 2024

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website of middels een aanmeldformulier, SEPA-machtiging automatische incasso, toezeggingsformulier, partner overeenkomst periodieke gift. Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de gemaakte gemaakt afspraken (gift, deelname aan een conferentie etc. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen per mail (info@henkvanzon.nl) aan ons doorgeven. Hier kunt u ook terecht als u een aanmelding voor een conferentie of uw partnerschap wilt annuleren. Wanneer u als partner of relatie uw (e-mai)ladres aan Stichting Henk van Zon Ministries hebt verstrekt, wordt u per e-mail of per post geïnformeerd over nieuws wat voor u van toepassing is.

Contact met geregistreerden, partners en relaties

Stichting Henk van Zon Ministries informeert haar relaties, donateurs en partners via diverse media zoals per e-mail, post en/of sociale media.

Bezoek aan onze website

Stichting Henk van Zon Ministries gebruikt op haar website geen cookies.

Beveiliging

Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacy beleid

Stichting Henk van Zon Ministries behoudt het recht om haar privacy beleid te wijzigen. Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. privacy en verwerking van persoonsgegevens zijn: Stichting Henk van Zon Ministries t.a.v. JH van Zon. Wiekenweg 12, 8181AX Heerde. E-mail: info@henkvanzon.nl.