Visie

Visie

Henk en Ellen van Zon zijn gericht op het dienen van God en de naaste en hebben van daaruit visie voor de redding van verloren mensen door het evangelie van Jezus Christus, zowel in Nederland als ook wereldwijd. Beide functies evangelisatie en geloofsopbouw/vorming, worden als gelijkwaardig beschouwd. “Wij willen op gepaste wijze functioneren in Gods koninkrijk en samenwerking met andere gemeenten”.
Jezus zegt ons in Markus 16:15: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.

Eigen televisieprogramma Without Limits

Henk en Ellen van Zon hebben een eigen televisieprogramma. Dit programma wordt uitgezonden op Family 7. Het programma heet Without Limits.

Waarom Without Limits?

In Matteüs 19:26 zegt Jezus: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk! God is een God without limits en dat willen we laten zien door het programma heen.

God heeft ons de visie gegeven om heel Nederland te bereiken met ons programma. Als u deze visie deelt, dan vraag ik u voor ons te bidden. Matteüs 18:19 zegt: Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is.

Doel

“Wij hebben als doel de Heer bij zijn komst een grote oogst van sterke en toegewijde kinderen van God te kunnen aanbieden”. Wij willen zoveel mogelijk mensen bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Het enige wat we kunnen meenemen naar het hiernamaals zijn andere mensen! Henk zijn spreekbeurten zijn radicaal en gericht op redding en bekering en geestelijke groei van de gelovige. Onze website en televisieprogramma is bedoelt om christenen te bemoedigen en niet-christenen aan te moedigen door een goede basis aan te bieden wat betreft Gods Woord.