Beleidsplan Stichting Henk van Zon Ministries

Versie 24 november 2022

Hieronder leest u het beleidsplan van de Stichting Henk van Zon Ministries. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld i.k.v. de ANBI regeling en zal jaarlijks worden geactualiseerd.

Het bestuur van de Stichting Henk van Zon Ministries

Voorzitter C.W. Pruis
24 november 2022

1. Profiel van stichting Henk van Zon Ministries

De Stichting heeft als grondslag de Bijbel en heeft ten doel het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus. Er wordt samen gewerkt met diverse kerken in Nederland. Verder is de organisatie actief op het gebied van de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus via Televisie (Family7) internet, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram en de websites www.henkvanzon.nl en www.openbaring.nl. U leest meer over de activiteiten in berichten via de Facebook van Stichting Henk van Zon Ministries.

De stichting werd opgericht en notarieel geregistreerd in 2006.

Giften via de stichting bereiken hun doel. De organisatie is klein en slagvaardig. Via persoonlijke partner brieven en berichten in de (social)media wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en inzet van middelen.

2. De doelstelling en het actuele beleid

De doelstelling
Stichting Henk van Zon Ministries richt zich op mensen in Nederland en België met de bovenstaande doelstelling.

Het actuele beleid
In het actuele beleid staan de volgende zaken centraal:

  • Televisieprogramma
  • Spreekbeurten
  • Internet
  • Effectieve Socialmedia

3. De werkzaamheden

De werkzaamheden van Stichting Henk van Zon Ministries zijn gericht op de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus met als concrete activiteiten:

  • Televisieprogramma’s maken met een positieve boodschap die worden uitgezonden op Family7 en internet tot verbetering van de maatschappij en jezelf.
  • Spreekbeurten in Nederland in kerken en op conferenties.
  • Verkoop van boeken via externe kanalen.
  •  

Jaarverslag 2022 Henk van Zon Ministries

Activiteiten

Ook afgelopen jaar heeft de stichting weer veel mogen betekenen voor de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus en de bemoediging van medegelovigen. Dit hebben we afgelopen jaar kunnen doen door onder andere te spreken in diverse kerken/gemeenten in Nederland. Hier hebben we spreekbeurten gegeven en zijn in gesprek gegaan met medegelovigen om zo samen geestelijk te groeien. Daarnaast zijn er door de stichting ook dit jaar weer veel Bijbelstudies gemaakt. Deze studies worden wekelijks op de televisie uitgezonden. De stichting heeft hiervoor een eigen programma dat elke zondag om 08:30 wordt uitgezonden op de zender Family7. Naast de uitzendingen op Family7 zijn er ook tientallen nieuwe programma’s met Bijbelstudies op YouTube gezet. Al onze Bijbelstudies zijn al meer dan 2.000.000 keer bekeken en dragen zo bij aan het halen van de doelstellingen van de stichting.

Financiële positie

De giften lagen dit jaar hoger dan vorig jaar, € 23.731,- ten opzichte van € 19.485,- in het boekjaar 2021. Daarnaast werden gelden ontvangen voor het geven van spreekbeurten. De opbrengsten van de spreekbeurten lagen dit jaar hoger dan vorig jaar, € 2.444,- ten opzichte van € 2.255,- in 2021. Dit maakt de stichting dankbaar dat er zoveel mensen ook dit jaar weer een bijdrage hebben willen leveren aan ons belangrijke werk. Per saldo heeft de stichting een winst gerealiseerd van € 3.313,-. Het totaal van de overige reserves bedraagt derhalve € 16.309,-.

Visie op de toekomst

Ook komend jaar hoopt de stichting haar mooie werk weer voort te kunnen zetten. We blijven wekelijks ons televisieprogramma uitzenden en ook de spreekbeurten en YouTube video’s hopen we weer te kunnen blijven maken.

4. Werving van fondsen

De werving van fondsen gebeurt op een effectieve manier via ons televisieprogramma Without Limits. Naast donaties van vaste donateurs, die maandelijks of elk kwartaal een bijdrage geven, ontvangt de stichting ook incidentele donaties van individuele personen.

5. Beheer van fondsen

De fondsen van de stichting zijn bescheiden en worden intern beheerd op rekening NL83 SNSB 091 304 9964 (SNS Bank, op naam van Stichting Henk van Zon Ministries).

6. Besteding van fondsen

De bestedingen van fondsen hebben te maken met kosten van inkoop zendtijd, huur TV studio, sprekerskosten, reclamekosten, hosting website en andere algemene uitzendkosten.

7. Beloningsbeleid

Er worden bij Stichting Henk van Zon Ministries geen salarissen uitgekeerd. Er wordt enkel en alleen Pro Deo mee gewerkt. Wel wordt er reiskostenvergoeding betaald en in een enkel geval een vrijwilligers bijdrage.

8. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens

Henk van Zon Ministries is een stichting en is ingeschreven te Zwolle onder nummer 05082727 als de Stichting Henk van Zon Ministries. Postadres: Zwolseweg 80-C, 8181AJ in Heerde.

Het bestuur kent naast een vertegenwoordiging uit familiekring ook een vertegenwoordiging uit kerkelijke resp. andere maatschappelijke kringen.
Het voorzitterschap is in handen van C.W. Pruis, te Heerde. De secretaris/penningmeester is E.H. van Zon-Brinkhuis. Verder neemt deel aan het bestuur als bestuurslid R. van der Maaten en is J.H. van Zon algemeen directeur van de stichting.

Het fiscaal nummer van de stichting is 8180.81.971.
Klik hier voor het financieel jaarverslag 2022.

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat: Ellen van Zon-Brinkhuis, info@henkvanzon.nl of Zwolseweg 80-C, 8181AJ Heerde.