Getuigenis evangelist Henk van Zon

Getuigenissen zijn belangrijk. Dat leert de bijbel ons, want door de getuigenis van de Samaritaanse vrouw, kwamen velen tot bekering. Johannes 4: 39 En uit die stad geloofden vele der Samaritanen in Hem om het woord der vrouw, die getuigde: Hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb.

Ik was 14 jaar oud toen ik voor het eerst in aanraking kwam met het evangelie. Mijn broer had Jezus leren kennen, als eerste van de familie. Maar dat leidde ertoe, dat hij het huis uit werd gegooid door mijn vader die er niets van moest hebben. Het ging toen allemaal een beetje langs me heen. Ik was te jong en met andere dingen bezig.

Toen ik 17 jaar oud was werd mijn moeder ernstig ziek. Ze werd zo ziek dat ze stierf. Ze is 44 jaar geworden. Vlak voordat ze stierf had ze Hem aangenomen als haar Verlosser. Ze had God leren kennen en had beseft dat Hij echt is, dat Hij leeft! Ze vertelde toen, dat als ze nog zou kunnen het geloof van de daken af zou schreeuwen. In haar laatste dagen is ze zelfs nog op haar sterfbed met mijn vader getrouwd voor God. Mijn vader wilde dat ook. Is dat geen geweldig nieuws?

In die periode van ziekte van mijn moeder gingen we met regelmaat naar de kerk. En vanaf het eerste begin, geloofde ik wat er in de bijbel stond en ervaarde ik de kerk en het geloof als positief. Ik deed er alleen nog niets mee.

Gelovig, maar op weg naar de hel

Ik ben na de dood van mijn moeder in de horeca gaan werken als DJ en barkeeper. Dat heb ik meer dan 10 jaar gedaan. In die hele periode was ik gelovig, maar op weg naar de hel. Ja, ik geloofde in God en ik geloofde dat Jezus de zoon van God was. Maar dat zegt niets, de duivel gelooft dat ook. Ik moest een keuze maken! Ik dacht dat het wel samen kon, de kerk én de discotheek maar Mattheüs 6: 24 zegt: Niemand kan twee heren dienen. Ik dus ook niet. Op de een of andere manier lukte het maar niet om die keus te maken. Ik heb zelfs nog iemand naar de Heer mogen leiden in die periode, terwijl ik zelf op weg was naar beneden, want geloof me, de duivel stopt ons altijd in een lift, die kapot is of naar beneden gaat.

Een ander plan

Op een dag vond de Heer het genoeg. Hij had een ander plan voor mijn leven. Ik kan het mij herinneren alsof het gisteren was. Ik stond achter de bar en zei tegen een vriend van mij: ik wou dat ik een eens paar dagen ziek was, ik heb geen zin meer. Vijf minuten later voelde ik me niet lekker worden. Ik ben ’s avonds naar huis gegaan en de volgende ochtend waren mijn handen aan het opzwellen en begonnen pijn te doen. Vervolgens mijn knieën en voeten en na twee weken kon ik niet meer voor mijzelf zorgen en moest ik noodgedwongen naar mijn zus, zodat zij voor mij kon zorgen. Maar na 2 dagen ging dat ook niet meer. Ik kon niet meer lopen, en werd door een ambulance opgehaald. Ik kon nog geen glas drinken meer optillen. Al mijn kracht was weg. Johannes 15:5 zegt: Zonder Mij kunt gij niets doen. Ik weet wat het is om niets, maar dan ook niets meer te kunnen. Al mijn schakel gewrichten waren zeer ernstig ontstoken en ik had een helse pijn, 24 per dag, maanden lang! Het meeste last had ik van mijn handen, knieën en voeten. De belangrijkste schakelgewrichten. Het enige wat ik kon doen was televisie kijken of lezen. Ik lag alleen op een kamer met een bordje op de deur: “besmettingsgevaar”, omdat niemand wist wat ik had!

God geneest

Ik had gevraagd of mijn familie mijn bijbel van thuis wilde meenemen zodat ik daar in kon lezen. Ik kreeg een verlangen naar het woord van God. En de liefde van God, deed mijn pijn verzachten. De Heer wilde mij iets duidelijk maken door het Woord. En één van de eerste dingen die ik las was Hebreeën 12:12 Laten we dat samen even lezen… Heft dan de slappe handen op en strekt de knikkende knieën, en maakt een recht spoor met uw voeten, opdat hetgeen kreupel is niet uit het lid gerake, doch veeleer geneze.

WOW!!! Dát is een levende God lieve mensen. Duidelijker kan de Heer toch niet tot iemand spreken. Het waren exact de plekken waar ik het meest last had. Hebreeën 13:8 zegt: God is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Als hij tóen tot mensen sprak, doet Hij het vandáág ook. En als Hij tóen mensen bevrijdde doet Hij het vandaag ook. Als Hij tóen mensen genas doet Hij het vandaag ook. Hij heeft ook mij genezen. God verandert niet, wij moeten veranderen.

God maakt vrij

Mijn vader moest ook veranderen. Hij was alcoholist en dronk vaak een krat bier per dag, zonder dat hij nog dronken werd. Hij zei laatst nog tegen mij ‘onder het drinken had ik nog dorst’. Ook rookte hij een pakje zware shag per dag. Maar er kwam bij hem ook een verandering. Twee jaar nadat mijn moeder overleden was gaf mijn vader zijn leven ook aan de Jezus. En op die dag gebeurde er een wonder!

Van die dag af, stopte mijn vader met roken en drinken. De dokters zeiden dat dat niet kon. Als hij het niet langzaam zou afbouwen zou hij gaan sterven. Mijn vader is uiteindelijk 83 jaar geworden en werd thuisgehaald door de Here op 21 november 2016. Na zijn bekering heeft hij nooit meer een druppel gedronken en nooit meer een sigaret gerookt. Prijs de Here! Dát is bevrijding! In Johannes 8: 36 staat: Wanneer dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.

Na mijn ziekte duurde het toch nog vier jaar voordat ik wederom geboren werd en in een dienst openlijk Jezus aannam als mijn verlosser. Jezus zegt niet voor niets in Lucas 13:24 “Strijdt om in te gaan…
Nadat ik de keus gemaakt had begon het geestelijk avontuur pas echt. En ik wilde niet meer naar de discotheek, ik wilde geen verkeerde films meer kijken, ik wilde bidden in een restaurant, ik wilde de mensen vertellen van Hem. Als u van Jezus houdt dan wilt u dat!

Wat is er mooier dan redding en eeuwig leven? Dat is wat God ons te bieden heeft. En dat is, wat wij mogen doorgeven. Amen!