Om ons programma Without Limits te kunnen continueren en onze visie te realiseren, zijn er naast gebed ook financiën nodig. Al ons Bijbels onderwijs is gratis beschikbaar via Family7 en ons YouTube kanaal, maar kost wel geld om te maken. Daarom vragen wij u of u er tevens voor wilt bidden of u ook partner wordt van Henk van Zon Ministries. Deelt u onze visie om mensen te bereiken met de liefde van Jezus, dan is uw (maandelijkse) gift van harte welkom. God heeft ons gegeven dat wij als één van de weinige Nederlandse bedieningen via televisie zijn Woord mogen verkondigen. Dat kunnen wij alleen blijven doen, als er giften blijven binnenkomen! Helpt u ook mee? Uw giften zijn aftrekbaar van de belasting!

Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige Gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maakt dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, een in liefdebetoon, een van ziel, een in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was.

Filippenzen 2:1-5

Henk van Zon Ministries partner zijn houdt in

Voor ons

  • Dat wij dagelijks voor u bidden.

  • Dat wij ons biddend laten leiden door de Heilige Geest om onze visie te realiseren én te continueren en om de juiste boodschappen uit te brengen op DVD en uit te zenden via televisie, internet en socialmedia.

  • Dat wij helder en duidelijk zonder compromissen te sluiten het Woord van God blijven verkondigen.

Voor u

  • Dat u bidt voor bescherming van onze medewerkers, partners en onszelf.

  • Dat u bidt dat velen bereikt mogen worden en dat God wil voorzien in alle middelen.

  • Dat u ons maandelijks financieel ondersteunt, niet voor onszelf, maar om Fillipenzen 4:17 waar staat: Niet dat het mij om de gave te doen zou zijn, maar het is mij te doen om de opbrengst, die als een tegoed op uw rekening aangroeit.

Ja, ik word partner van Henk van Zon Ministries