Eenmalige gift

De Heer heeft het op uw hart gelegd om ons éénmalig financieel te ondersteunen. Hartelijk dank hiervoor in Jezus naam! U investeert hiermee een deel van uw geld in het Koninkrijk van God. Uw gift is van harte welkom en deze kunt u overmaken naar IBAN nummer NL83SNSB 091 304 99 64 T.n.v. Stichting Henk van Zon Ministries te Heerde.

Let op! Door een wetswijziging worden er geen adresgegevens meer vermeld op afschriften. Ook niet online! Wij vinden dit heel vervelend, want nu kunnen we geen bedankbrieven meer sturen, omdat u op deze manier anoniem blijft. Als u dus een (bedank) brief van ons wilt ontvangen, die u tevens aan de belastingdienst kunt overleggen, dan dient u uw volledige adresgegevens als opmerking bij uw overschrijving te vermelden. Al krijgt u van ons geen bedankbrief, God ziet uw gift(en) en Hij zal u ervoor belonen!

Hartelijk dank voor uw gift en vertrouwen in ons! Wij wensen u Gods rijkste zegen toe en bidden dagelijks voor al onze partners en gevers!

Lucas 6:38 zegt: Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Ook dit bidden wij u van harte toe!

Henk en Ellen van Zon
Stichting Henk van Zon Ministries