Project Description

Wat is vasten? Vasten is je verootmoedigen voor God! In Psalm 35:13 zegt David: Ik verootmoedigde mij met vasten! Onder vasten verstaan we dat mensen zich doelbewust onthouden van voedsel voor geestelijke doeleinden! Het doel van vasten is dat je voor een moment je lichaam niet voed, zodat je je maximaal kunt richten op het voeden van je ziel! Daarnaast is vasten ook een praktijk waarmee de gelovige zijn lichaam kan onderwerpen en disciplineren! Als je een gedisciplineerd leven wilt leiden, (wat eigenlijk een vereiste is voor een christen) dan is vasten de allerbeste manier om dit te realiseren!

Waarom vasten? Door het vasten worden vleselijke hindernissen opgeheven en kan de Heilige Geest ongehinderd, in al Zijn volheid, door ons gebed heen werken! We geven de Heilige Geest de ruimte om oneindig veel meer te doen, in het uitwerken van Gods beloften! De bijbel zegt in Hebreeën 11:6 dat God een beloner is, voor wie Hem ernstig zoeken!

In 1 Korintiërs 7:5 (Grondtekst) spreekt Paulus niet van gewoon bidden, waartoe alle christenen te allen tijde bereid moeten zijn, maar van buitengewone noden van bidden. Het zijn die noden van de getrouwden in het bijzonder. Of noden die de gemeente van Christus in het algemeen aangaan, gelijk uit het bijvoegen van vasten blijkt. Hetgeen niet in álle gelegenheden, maar in het bidden in bijzondere noden vereist wordt!

Henk van Zon spreekt in diverse gemeentes door heel Nederland en heeft een eigen televisieprogramma wat wordt uitgezonden Family7.

Henk en Ellen van Zon zijn tevens vriend van F.M.F. (Friends for Ministries in Fellowship) Deze organisatie heeft als uitgangspunt: dienen en dienstbaar zijn. F.M.F is een fellowship voor voorgangers, oudsten en christelijke leiders op basis van onderlinge vriendschap, erkenning en relatie.

Wilt u TV evangelist Henk van Zon volgen? Dat kan via:
www.facebook.com/henkvanzonministries
www.twitter.com/henkvanzon
www.pinterest.com/henkvanzon
en via Periscope.

Website: www.henkvanzon.nl