Project Description

In de Bijbel geeft God ons veel beloften en profetieën. welke allemaal gefundeerd zijn op verbonden. Middels de verbonden vouwt God zijn heilsplan uit. God bouwt aan een huwelijksverbond met zijn volk, waarin wij de liefdestrouw van God zien.

Ná de zondeval, zoekt God de mens weer op en maakt een verbond met Adam. Ná de zondvloed, zoekt God de mensheid weer op en maakt een verbond met Noach. Het verbond met Abraham is Gods beslissing om de mensheid via Abraham te zegenen. Het verbond met Mozes is daaraan toegevoegd, om de zonde te leren kennen en ons op Christus te wijzen. Het Nieuwe verbond geeft de mogelijkheid aan om weer in relatie met God te komen. Het verbond met David is nog toekomst en geeft de overwinning aan, waarbij Jezus komt zitten op de troon van David.

Dit verbond gaat over in het eeuwig verbond, waarin de tent van God bij de mensen zal zijn (Openbaring 22). Leer het belang van de verbonden te kennen en ervaar de zegen van Gods grote verbonden.

Henk van Zon spreekt in diverse gemeentes door heel Nederland en heeft een eigen televisieprogramma wat wordt uitgezonden Family7.

Henk en Ellen van Zon zijn tevens vriend van F.M.F. (Friends for Ministries in Fellowship) Deze organisatie heeft als uitgangspunt: dienen en dienstbaar zijn. F.M.F is een fellowship voor voorgangers, oudsten en christelijke leiders op basis van onderlinge vriendschap, erkenning en relatie.

Wilt u TV evangelist Henk van Zon volgen? Dat kan via:
www.facebook.com/henkvanzonministries
www.twitter.com/henkvanzon
www.pinterest.com/henkvanzon
en via Periscope.

Website: www.henkvanzon.nl