Project Description

Gods genade en de verantwoordelijkheid van de mens. Wat doet God met mensen die ver van hem in zonde leven en smachten naar
blijdschap en levensvervulling? God bewijst hen genade en overlaadt hen met zegeningen! Hoe is dat mogelijk? Dat is mogelijk op grond van het volbrachte werk van Gods Zoon Jezus Christus.

Als reactie hierop zal elke gelovige met vreugde zijn/haar leven elke dag inrichten op basis van een hechte relatie met God. Onze gemeenschap is met de Vader. (1 Johannes 1:3) Dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen. (Kolossenzen 1:9b-10)

Advies voor alle kijkers van deze Bijbelstudie: voor een goed begrip verdient het aanbeveling beide Bijbelstudies (Deel 1 en 2) direct achter elkaar te kijken.

Henk van Zon spreekt in diverse gemeentes door heel Nederland en heeft een eigen televisieprogramma wat wordt uitgezonden Family7.

Henk en Ellen van Zon zijn tevens vriend van F.M.F. (Friends for Ministries in Fellowship) Deze organisatie heeft als uitgangspunt: dienen en dienstbaar zijn. F.M.F is een fellowship voor voorgangers, oudsten en christelijke leiders op basis van onderlinge vriendschap, erkenning en relatie.

Wilt u TV evangelist Henk van Zon volgen? Dat kan via:
www.facebook.com/henkvanzonministries
www.twitter.com/henkvanzon
www.pinterest.com/henkvanzon
of via Periscope.

Website: www.henkvanzon.nl