Project Description

In 1 Johannes 5:7 lezen we over de drie-eenheid. Vader, Woord, (omdat Jezus er nog niet was) en de Heilige Geest. Eén God, maar drie verschillende functies. God als Vader, God als het Woord, (In den beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God, Johannes 1:1) en God als de Heilige Geest! (Jezus
werd later het vlees geworden woord)

Er wordt veel gesproken over de Vader, er wordt nog veel meer gesproken over zijn Zoon Jezus, maar er wordt niet zo vaak gesproken over de Heilige Geest.

Wat betreft de Heilige Geest moeten we geen genoegen nemen, met wat een ánder zegt wie Hij is, want daar zit vaak een groot verschil in. De één ziet de Heilige Geest als de kracht achter het spreken in tongen De ander ziet de Heilige Geest als iets wat emoties teweeg kan brengen. Ook zijn er mensen die de Heilige Geest zien, als de bestuurder van tekenen en wonderen. Weer anderen associëren de Heilige Geest met allerlei manifestaties.

Wij bepalen vaak voor onszelf wie de Heilige Geest is, aan de hand van hoe Hij ons emotioneel beïnvloed, maar we geven hierdoor een
verkeerd beeld, van wie Hij werkelijk is.

Henk van Zon legt uit wie de Heilige Geest is, wat zijn werkelijke taak is en hoe we Zijn stem kunnen verstaan!

Ook laat Henk zien, dat er blokkades kunnen zijn in het leven van een christen, die ervoor zorgen dat u de stem van de Heilige Geest niet kunt verstaan! Een belangrijke boodschap die u niet wilt missen!

Henk van Zon spreekt in diverse gemeentes door heel Nederland en heeft een eigen televisieprogramma wat wordt uitgezonden Family7.

Henk en Ellen van Zon zijn tevens vriend van F.M.F. (Friends for Ministries in Fellowship) Deze organisatie heeft als uitgangspunt: dienen en dienstbaar zijn. F.M.F is een fellowship voor voorgangers, oudsten en christelijke leiders op basis van onderlinge vriendschap, erkenning en relatie.

Wilt u TV evangelist Henk van Zon volgen? Dat kan via:

www.facebook.com/henkvanzonministries
www.twitter.com/henkvanzon
www.pinterest.com/henkvanzon
en via Periscope.

Website: www.henkvanzon.nl