Project Description

God spreekt uit de hemel tot de mensen door middel van 32.173 teksten en verzen. Een prachtige Bijbelstudie serie met Henk van Zon en Hans Agteres. Dit is deel 1.