Partner worden

Lees hieronder wat dit inhoudt.

Helpt u ons ook mee?

Om ons programma Without Limits te kunnen continueren en onze visie te realiseren, zijn er naast gebed ook financiën nodig. Onze Bijbelstudies  zijn gratis beschikbaar via ons YouTube kanaal en onze Podcast, maar kosten wel geld om te maken. Deelt u onze visie om mensen te bereiken met de liefde van Jezus, dan is uw (maandelijkse) gift van harte welkom. God heeft ons gegeven dat wij als één van de weinige Nederlandse bedieningen via televisie zijn Woord mogen verkondigen. Dat kunnen wij alleen blijven doen, als er giften blijven binnenkomen! Helpt u ons ook mee? Uw giften zijn aftrekbaar van de belasting!

Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige Gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maakt dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, een in liefdebetoon, een van ziel, een in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was.

Filippenzen 2:1-5

Henk van Zon Ministries partner zijn houdt in

Voor ons:

Voor u: