Zo veel mogelijk mensen bereiken met het evangelie van Jezus Christus

Henk en Ellen van Zon wonen met hun dochter Deborah op de Veluwe. Henk zijn spreekbeurten zijn gericht op redding en bekering en geestelijke groei van de gelovige. De website en het televisieprogramma Without Limits zijn bedoelt om christenen te bemoedigen en niet-christenen aan te moedigen door een goede basis aan te bieden wat betreft Gods Woord.

Het doel van onze stichting is om de Heer bij zijn komst een grote oogst van sterke en toegewijde kinderen van God te kunnen aanbieden. Wij willen zoveel mogelijk mensen bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Het enige wat we kunnen meenemen naar het hiernamaals zijn andere mensen. 

Over Televisieprogramma Without Limits

Henk van Zon Ministries heeft een eigen televisieprogramma op de christelijke tv zenden Family7. Het programma heet Without Limits en is elke zondagochtend te zien om 08.30 uur. Waarom Without Limits? In Matteüs 19:26 zegt Jezus: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk!

God is een God “Without Limits” en dat willen we laten zien door ons programma heen. We willen christenen én niet christenen bemoedigen om de juiste keuzes te maken. In het programma ziet u krachtige spreekbeurten en opbouwende, bemoedigende Bijbelstudies.

U kunt meehelpen het evangelie via ons programma te verspreiden door ook partner te worden van Henk van Zon Ministries. Van harte welkom!

Onze visie

Henk en Ellen van Zon zijn gericht op het dienen van God en de naaste en hebben van daaruit visie voor de redding van verloren mensen door het evangelie van Jezus Christus. Beide functies evangelisatie en geloofsopbouw/vorming, worden als gelijkwaardig beschouwd. “Wij willen op gepaste wijze functioneren in Gods koninkrijk en samenwerking met andere gemeenten”.

Jezus zegt ons in Markus 16:15Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.

God heeft ons de visie gegeven om heel Nederland te bereiken met ons programma. Als u deze visie deelt, dan vraag ik u voor ons te bidden. Matteüs 18:19 zegt: Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is.