Ik word partner

De Heer heeft het op uw hart gelegd om partner te worden van Henk van Zon Ministries. Hartelijk dank hiervoor in Jezus naam! U investeert hiermee een deel van uw geld in het Koninkrijk van God.

    Hartelijk dank voor uw giften en vertrouwen in ons! Wij wensen u Gods rijkste zegen toe en bidden dagelijks voor al onze partners! Lucas 6:38 zegt: Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Ook dit bidden wij u van harte toe!

    Henk en Ellen van Zon
    Stichting Henk van Zon Ministries