Er zijn verschillende type gebeden. Als iemand genezing nodig heeft, dan ga je niet bidden voor redding. Als iemand juist redding nodig heeft, dan ga je niet bidden voor genezing. Er zijn dus verschillende gebeden, afhankelijk van de situatie waar je in verkeerd. Wanneer je voor iets hebt gebeden en je lijkt geen vooruitgang te boeken, dan heb je misschien iemand nodig die eenparig met je mee bidt.

Een gebed van 2 mensen in eenheid kan meer doen, dan een gebed van 2 miljoen mensen in onenigheid. Jezus zond zijn discipelen uit. Hoe? Twee aan twee! Jozua en Kaleb versloegen de reuzen, terwijl meer dan één miljoen mensen bang waren. Hun eenheid en geloof werd geëerd door God. Paulus en Silas baden en zongen in de gevangenis en het gevolg van dit bidden in eenheid, was, dat er plotseling een grote aardbeving kwam die de deuren van de gevangenis deed openen en die zelfs de bewaarder tot geloof deed komen!

In Mattheus 18:19 zegt Jezus: Dit moet u voorál weten: Als twee van u het met elkaar eens zijn over iets, vraag het Mijn Vader en Hij zal Hij het voor u doen. Wat een belofte! Stelt u zich eens voor dat we dit woord in geloof zouden ontvangen! U zou alleen nog maar op zoek zijn naar andere christenen die het met u eens zijn!

God is altijd bij ons, maar als we samenkomen in eenheid, dan neemt Zijn kracht onder ons toe. Deze wordt hierdoor vrijgezet! De bijbel leert ons in Deuteronomium 32:30 dat één iemand 1000 mensen kan verjagen, maar dat 2 mensen 10.000 mensen kunnen verjagen. Dat is 10 x zoveel! Dat is ook de reden dat satan zoveel moeite doet, om verdeeldheid te veroorzaken. Laat dit niet toe en zorg dat je vrij blijft van boosheid, wrok, jaloezie, egoïsme of bijvoorbeeld bitterheid.

We moeten ons toewijden, om strijd en verdeeldheid te voorkomen in onze relaties. Als we eenparig willen bidden, moeten we ook eenparig leven en dat houdt in, leven in harmonie met elkaar, zuiver, eerbiedig met elkaar omgaan en nederig zijn in een relatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *